ΑΠΛΗ ΘΥΜΗΣΗ

Τα παιδιά πέταξαν τις πεπονόφλουδες

Στην παστρικιά αυλή σου

Και θυμάμαι που είπες:

“Να ‘ρτη ένα πλάσμα τι θα πει;”

 

Ήρθαν όμως οι άλλοι μάνα

Κάθισαν στην αυλή σου

Αυτοί δε μιλούσανε

Δίπλα στο βασιλικό σου

Αυτοί σκοτώνανε