ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

Σαν θάλασσα έμπαινες, απρόσκλητη στο σπίτι

και τι ωραία, που τρόμαζε το σπουργίτι!

Και φρουτ-φρουτ, ανοίγει τις φτερούγες της η θλίψη

περασμένο μεσονύχτι, που η ηδονή σε καταπλήττει.

 

Σαν θάλασσα έφευγες, υπό μάλης το κορμί

και τι απαλά, που υπαιθρίως πάγωναν οι ορμές μου!

Και αχ-αχ το πάθος, ολισθαίνει απ’ τα δώματά μου

υφάλμυρη πρωία, που η επιστροφή σου παραμύθι.