ΤΩΡΑ

Τώρα απαγγέλλω

μια θάλασσα πνιγμένων στίχων

παραπατώντας στην ακτή

μπροστά σε αδιάφορο πλήθος.

 

Τώρα επιστρέφω

στις χαμένες νύκτες

κι ούτε καν άρωμα στην απαλάμη

από σώματα που μήδισαν

οριστικά.

 

Τώρα προσαρμόζω επιμελώς

τα φυσικά μου σύμβολα

στους κωδικούς των ημερών.

 

(Αποκτώντας επικίνδυνα

μια τάση ασυγκράτητη

παγιδευμένου φωτός.)